JOSUÈ GUASCH

Teatritx

Dins del CACIM són de les tres companyies més

contractades, i els seus espectacles giren per tot Mallorca continuament.

El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en

Josuè Guasch, que van començar essent la companyia

Josuè Guasch & cia. Després es van transformar en BLAT

produccions i finalment s’instal·len a Felanitx i es canvien el

nom per dir-se Teatritx. Ara la companyia ha crescut i també programen una sala, l’Espai Teatritx.

Els seus espectacles han girat per gran part

d’Espanya, estem parlant de “Lorca que te quiero Lorca”, “La Caputxeta Vermella”, “Frashka”, “L’arca de Noè” o

Animalades (Faules d’Isop)”, a més tots dos han format

part d’altres projectes i tenen una experiència provada, que

els ha enriquit molt com a persones i com a professionals.

Es pretén oferir tota classe d’espectacles des de teatre

en tots els seus formats, fins a la confecció de guions a

mida o la direcció d’obres, passant per oferir escultures,

màscares, tallers, etc… En definitiva, s’intenta resoldre

qualsevol necessitat artística.

Teatritx

Av. Antoni Maura 168, 07300 Inca

Mail: teatritx@gmail.com

Contacte: Josuè Guasch/ Mª Elena Ramis

Telèfon: 625 111 980/ 601381899

TELÈFON: 971 25 12 44  ·   MÒBIL: 625 111 980  ·  E-MAIL:teatritx@gmail.com